PREDMET ČINNOSTI

Kovový odpad
Hlavným predmetom záujmu je obchodovanie a nakladanie s kovovým odpadom. Vieme dať cenovú ponuku na ktoromkoľvek mieste v rámci Európskej únie. Výkup od obyvateľstva vykonávame na prevádzkach. Flexibilita spočíva v kooperácii medzi našimi obchodnými partnermi, ktorí sú umiestnení po celej Európe. Medzi hlavné výhody patrí i platba hneď po dodaní materiálu, ak si to dodávateľ alebo situácia vyžaduje, vieme poskytnúť aj zálohu. Cenu určujeme podľa podmienok a to na prevádzke, vo vagóne alebo na hranici. Disponujeme vlastnou technikou.

Nebezpečný odpad
Vedľajším predmetom je nakladanie a obchodovanie s nebezpečným odpadom. Činnosť poskytujeme hlavne kvôli zabezpečeniu komplexných služieb pre našich dodávateľov kovového odpadu.

Doprava
Vedľajším predmetom je doprava materiálu. Disponujeme nakladacou a prepravnou technikou, ktorá je založená na preprave kontajnerov. Túto službu poskytujeme iba našim dodávateľom kovového odpadu. Prevádzkujeme aj dopravu do 3,5t.

Likvidácia
Likvidovanie strojov, zariadení a objektov, kde vzniká kovový odpad je pre našu spoločnosť strategická činnosť. Vieme zabezpečiť technickú aj finančnú stránku tejto činnosti. Uprednostňujeme rýchle technologicky náročné riešenia, ktoré nám pomôžu efektívne vykonávať našu prácu a tým aj ponúknuť lepšie cenové podmienky a služby.

Obchodovanie s hutným materiálom
Vedľajšia činnosť. Snažíme sa vyriešiť špecifické objednávky a problematické zákazky. Ponúkame aj sortiment výrobkov a služieb obchodných partnerov.

PREDMET ČINNOSTI:

- nakladanie s kovovým odpadom

- likvidácia strojov, zariadení a objektov

- nakladanie s nebezpečným odpadom

- vnútroštatna a medzinárodná nákladna doprava

- obchodovanie s hútnymi materiálmi