KONTAKT

ROMAKO, s.r.o.
Malinová 24
040 01 Košice
Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
vložka číslo: 10908/V

IČ DPH: SK2020058876
IČO: 36190659

web: www.romako.com
e-mail: js@romako.com

konateľ: Ing. Jaroslav Širanec
+ 421 903 64 64 70

Spoločnosť ROMAKO, s.r.o. vznikla v roku 1999. Na začiatku sa jej činnosť zameriavala predovšetkým na obchodovanie s hutným materiálom. V roku 2001 sa stal jej hlavným predmetom činnosti obchod s odpadmi. Momentálne sa firma rozvíja bez nejakých dynamických zmien a upevňuje svoje postavenie na trhu. Patríme medzi firmy, ktoré uprednostňujú stabilitu a korektné vzťahy. Cieľom je Vaša spokojnosť s dobrou cenou, skorou platbou a kvalitnými službami. Za prejavenú dôveru Vám ďakujeme.

PREDMET ČINNOSTI:

- nakladanie s kovovým odpadom

- likvidácia strojov, zariadení a objektov

- nakladanie s nebezpečným odpadom

- vnútroštatna a medzinárodná nákladna doprava

- obchodovanie s hútnymi materiálmi