PONÚKAME

ROMAKO, s.r.o.
Hľadáme paličov živnostníkov.

Zašlite kontakt na js@romako.com.
Ďakujeme.

PREDMET ČINNOSTI:

- nakladanie s kovovým odpadom

- likvidácia strojov, zariadení a objektov

- nakladanie s nebezpečným odpadom

- vnútroštatna a medzinárodná nákladna doprava

- obchodovanie s hútnymi materiálmi